Český jazyk pro malé cizince 1 metodická příručka

653 

Učebnicový soubor Domino
——
Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ.
Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává hravou cestou.
Záruka: 24 měsíců
Prodej: prodej po 1 ks

NA SKLADĚ

Přidat do seznamu Oblíbené
Katalogové číslo: 5505432 Kategorie: , Štítek: Výrobce:

 

Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti a metodickou příručku pro učitele s odkazem na stažení zvukových nahrávek básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.
Učebnicový soubor zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak jeho omezenou, či nulovou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.
Metodická příručka pro tento učebnicový soubor umožňuje výuku češtiny pro malé cizince i učitelům 1. stupně ZŠ neaprobovaným v oboru čeština jako cizí jazyk.

Příručka podrobným způsobem popisuje, jak využít při výuce učebnici a pracovní sešit, detailně informuje učitele o gramatických jevech a způsobech jejich představení ve výuce, komentuje jednotlivé aktivity v učebnici a pracovním sešitě, navrhuje způsoby jejich provázání. Upozorňuje učitele na problematické oblasti gramatické, lexikální, komunikační i fonetické. Dále nabízí hravé aktivity vázané k tématu, lexikální a gramatické oblasti, které nejsou podmíněny použitím tištěného materiálu. Veškeré aktivity a výukové postupy jsou popsány pro prezentaci bez zprostředkujícího jazyka. Součástí metodické příručky jsou zvukové nahrávky básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Odkaz na stažení nahrávek naleznete v publikaci.