Český jazyk pro malé cizince 2 metodická učebnice

416 

Učebnicový soubor Domino
——
Český jazyk pro malé cizince II je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice Domino.
Učebnice je vystavěna na bohatém barevném ilustračním materiálu, který žákům slouží jako překladová i výkladová složka.
Záruka: 24 měsíců
Prodej: prodej po 1 ks

DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU

Přidat do seznamu Oblíbené
Katalogové číslo: 5505429 Kategorie: , Štítek: Výrobce:

 

Český jazyk pro malé cizince a prohlubuje jej na rovině lexikální, gramatické i komunikační. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává hravou cestou.
Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro učitele a zvukové nahrávky básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování. Učebnicový komplet zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak jeho omezenou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.
Učebnice Barevná učebnice zahrnuje materiál určený jednak pro prezentaci vybraných gramatických jevů, jednak slouží pro upevňování dovednosti poslechu s porozuměním. Dále přináší vizuální oporu pro nácvik komunikačních dovedností.

Gramatická složka je do učebnice zapracována pomocí komunikačně upravených postupů audioorální metody, při tomto výukovém postupu učitel žákům gramatické jevy nevysvětluje, ale žáci si je osvojují pomocí různých aktivit postavených na bázi strukturních drilů, ale i komunikačně zapojených konverzačních výměn. Učebnice je vystavěna na bohatém barevném ilustračním materiálu, který žákům slouží jako překladová i výkladová složka. Vzhledem k nerozvinuté dovednosti čtení a psaní cílové skupiny je tištěná textová složka minimalizována a koncepce učebnice se opírá o propojení složky vizuální a audiální. Učebnice také poskytuje materiál pro nácvik fonetických jevů, a to v podobě básniček a říkadel.
Žáci využívají učebnici jako vizuální oporu, tj. není určena k dopisování apod.